درباره هفت خان

شرکت طراحی بازی هفت خان قابوس با شماره ثبت 7447 در تاریخ 1399/7/1 ثبت گردید.

پیش از این در تاریخ 1399/3/19  در مرکز رشد شرق استان گلستان جذب و شروع به فعالیت نمود؛ که در همین مدت کوتاه پنج پروژه

در سبک های مختلف اجرا نمود: دو پروژه طراحی بازی اختصاصی برای تولد یک بازی مخصوص تخفیف برای سمینار و دو پازل برای دو موسسه متفاوت بود.

اعضای تیم تشکیل شده از 5 نفر اصلی به عنوان سهام‌دار و چهار نفر دیگر که به‌صورت پروژه ای همکاری می نمایند.