هفت خان میدونه که سلیقه شما توی بـازی چجوریه؛ واسه همین بازی هایی طراحی میکنه که با سلیقه شما همخـوانی داشته باشه و موقع بازی کردن لذت ببرین.

هفت خان برای تولدها و خواستگاری هاتون هم برنامه داره. میتونه به بهتــرین شکل ممکن یه پروسه‌ای بچینه که طرف مقابلتون سورپرایز شه.

هفت خان بازی هایی طــراحی میکنه که جنبه‌ی آموزشی داشته باشه و علاوه بر بازی کردن، یک مطلب آموزشی هم به بازیکن یاد بده.

هفت خان حتی بازی هایی طراحی میکنه که به کسب و کار کمک کنه و باعث میشه کسب و کارتون رشد کنه.